Pomagam w następujących sytuacjach: 

  • zaburzenia lękowe i stany nerwicowe
  • zaburzenia związane ze stresem
  • zaburzenia emocjonalne i trudności w radzeniu sobie z emocjami
  • zaburzenia depresyjne w stopniu od lekkiego do umiarkowanego
  • trudności w dostosowaniu się i trudności związane ze zmianami
  • trudności  w relacjach interpersonalnych i w samoakceptacji 
Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych, krótkoterminową (kilka-kilkanaście sesji) i długoterminową (do kilku lat). 
Czas trwania terapii może być ustalony z góry lub otwarty. Częstotliwość spotkań to przeważnie 1 sesja na tydzień, w sytuacjach koniecznych częściej, w dalszych etapach terapii rzadziej. W niektórych sytuacjach wskazane mogą być dłuższe sesje , trwające 1,5 h lub 2 h. W przypadku silnych zaburzeń depresyjnych lub lękowych konieczna może być konsultacja u lekarza-psychiatry i równoległe leczenie farmakologiczne, aby terapia psychologiczna mogła przynosić pożądane zmiany.
Czas trwania standardowej sesji: 55 min.
Koszt standardowej sesji w gabinecie (Warszawa): 180 zł
Koszt standardowej sesji on-line: 150 zł
Wystawiam faktury.