Istnieje kilkadziesiąt (u)znanych teoretycznych podejść psychoterapeutycznych, które stosują bardzo różnorodne metody i techniki pracy. Jednak niezależnie od nurtu teoretycznego o skuteczności terapeuty decydują przede wszystkim jego indywidualne umiejętności i zaangażowanie.

W swojej pracy terapeutycznej korzystam z różnych metod, w zależności od gotowości Klienta/Pacjenta oraz rodzaju problemu, nad którym pracujemy. Oprócz klasycznej, podstawowej techniki psychoterapeutycznej, czyli rozmowy, w której padają specjalne pytania i komentarze (m. in. interpretacje), dosyć często stosuję analizę marzeń sennych, psychodramę, wizualizację oraz techniki EMDR.

W rozumieniu problemów psychologicznych i planowaniu pacy psychologicznej opieram się głównie na szeroko rozumianym nurcie psychodynamicznym oraz egzystencjalnym, a także na teoriach traumy, jednak zdaję sobie sprawę, że żaden model nie obejmuje i nie wyjaśnia całkowicie złożoności i zmienności ludzkiej psychiki oraz ludzkiego świata, dlatego stosuję wszystkie użyteczne systemy pojęciowe, kiedy pojawia się taka potrzeba i możliwość.