Nie radzisz sobie w jakiejś sytuacji, w jakimś związku, jakiejś relacji lub ze sobą? Odczuwasz silny niepokój lub lęk, długotrwałe przygnębienie lub smutek? Dręczą Cię inne nieprzyjemne emocje lub pesymistyczne myśli? Jeśli tak, to spróbuj popracować nad sobą przy wsparciu terapeuty. 

Człowiek jest z natury zdolny pracować nad sobą i robi to bardzo często, nie tylko dlatego, że sytuacja to na nim wymusza. Taka praca to adaptacja, myślenie, dialog wewnętrzny, rozwiązywanie problemów, opanowanie stresu, negocjowanie z samą/samym sobą i wiele innych podobnych działań umysłowych. Ale czasem ta wrodzona zdolność nie wystarczy lub zawodzi. Gdy emocje stają się zbyt silne, przytłaczające lub druzgoczące, człowiek nie może sobie z nimi poradzić i doznaje traumy. Skutkiem traum są nerwice, depresje, choroby psychosomatyczne lub inne poważne problemy psychologiczne, zdrowotne i społeczne. W takich sytuacjach niezbędna może okazać się pomoc profesjonalisty. 

Jak wygląda praca psychologiczna w terapii? Wachlarz możliwych interwencji terapeutycznych jest bardzo duży, ale głównym zadaniem i celem wszystkich działań terapeuty, jest pomóc osobie potrzebującej w odtworzeniu/uruchomieniu jej własnej zdolności do radzenia sobie. Drugim zadaniem terapeutycznym jest zmiana utrwalonych wzorców osobowości, tych, które są szkodliwe, niepożądane. To jest zadanie do pracy długoterminowej, liczonej miesiącami i latami.