Mobbing czy wroga komunikacja?

Mobbing jest ekstremalną i stosunkowo rzadko spotykaną przemocą psychiczną. Stosunkowo, ponieważ znacznie więcej jest mniej dolegliwych, łagodniejszych aktów przemocy psychicznej w pracy. [...]