Definiowanie i rozpoznawanie MOBBINGU

Kodeksowa definicja mobbingu Jest dość lakoniczna, jednak wielokrotnie złożona, co czyni ją skomplikowaną i dość trudną w użyciu. Brzmi ona tak: „Mobbing [...]