Oferuję szkolenia w następujących obszarach:

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Osobowość i emocje w pracy
 • Asertywność i obrona przed manipulacją
 • Skuteczne porozumiewanie się
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole, prowadzenie mediacji
 • Kompetencje interpersonalne menedżerów
 • Etyka relacji międzyludzkich w pracy
 • Ocenianie pracowników, okresowe i bieżące
 • Prowadzenie rozmów oceniających i rozwojowych
 • Tworzenie narzędzi ocen pracowniczych
 • Tworzenie wewnętrznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
 • Kodeksowo-psychologiczna diagnoza mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego 
 • Rozpoznawanie zachowań niepożądanych w pracy
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w pracy
 • Przeciwdziałanie seksizmowi i molestowaniu seksualnemu w pracy
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami na temat domniemanej przemocy psychicznej, dyskryminacji, wrogiej komunikacji
Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie. Wystawiam faktury VAT.

Więcej na: Antymobbing i Antydyskryminacja | Szkolenia i kursy on-line (arkconsulting.com.pl)