Zapraszam na konsultacje, na których dowiesz się, m. in.:

 • jak poradzić sobie z sytuacją bardzo wrogiego konfliktu, który może być uważany za mobbing
 • w jaki sposób rozpoznać znamiona mobbingu i zapobiec temu zjawisku
 • jak odróżnić mobbing od innych zjawisk – patologicznych i prawidłowych
 • jak identyfikować zachowania niepożądane w pracy
 • jak bronić się przed fałszywymi oskarżeniami 
 • w jaki sposób bronić się przed prześladowaniem psychicznym w pracy i przed wejściem w rolę ofiary
 • jak rozmawiać z pracownikami na tematy dotykające ich zdrowia psychicznego
 • jak poradzić sobie z seksizmem w zespole
 • jak przeciwdziałać różnym formom dyskryminacji i wrogiej komunikacji
 • jakie cechy ma skuteczna Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)
 • jak stworzyć skuteczny firmowy kodeks etyki zachowań
 • w jaki sposób rozwiązywać konflikty interpersonalne w zespole
 • jak tworzyć narzędzia oceniania kompetencji pracowników i menedżerów
 • jak badać klimat organizacyjny i zadowolenie z pracy
Ceny konsultacji są ustalane indywidualnie. Wystawiam faktury VAT.